Ola Lindahl

  • Född: 12 mars 1938
  • Död: 19 juli 2021

Vår käre Ola - Till minne

OLA - Du var en fantastisk person, med självdistans, slagfärdig humor och en stark gudstro. Du var inkännande och trovärdig i ord och handling! Jag, din fru Gun och i övrigt hela din/ vår familj och alla dina vänner saknar Dig! Ett varmt tack till alla , som med minnesgåvor, blommor och telefonsamtal hedrat ditt minne. Vill också på detta sätt säga ett stort tack till alla på UDDEN B som på ett förtjänstfullt sätt skött om Dig till ditt sista andetag! I kärlek - Gun

Vår käre Ola - Till minne

OLA - Du var en fantastisk person, med självdistans, slagfärdig humor och en stark gudstro. Du var inkännande och trovärdig i ord och handling! Jag, din fru Gun och i övrigt hela din/ vår familj och alla dina vänner saknar Dig! Ett varmt tack till alla , som med minnesgåvor, blommor och telefonsamtal hedrat ditt minne. Vill också på detta sätt säga ett stort tack till alla på UDDEN B som på ett förtjänstfullt sätt skött om Dig till ditt sista andetag! I kärlek - Gun

Beställ blommor

Ge en gåva