Cedvil Hörnlund

  • Född: 1 februari 1944
  • Död: 21 februari 2021

Till minne av Cedvil

Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill, vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas, det är en skörd, som undan honom bärgas, ty den hör evighetens rike till. (Viktor Rydberg)

Till minne av Cedvil

Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill, vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas, det är en skörd, som undan honom bärgas, ty den hör evighetens rike till. (Viktor Rydberg)